1)Do 200g 20procentowego roztworu wodorotlenku sodu dodano 50g wody i 20g stałego wodorotlenku sodu.Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztwóru.
2)Zmieszano 30g 30procentowego roztworu wodorotlenku potasu. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T12:06:53+01:00
1) ms- masa substancji
mr-masa roztworu
mw-masa wody
Cp - stezenie procentowe

mr=200g
Cp=20%

Cp=ms/mr*100%
ms=mr*Cp/100%
ms=200*20/100
ms=40g

mw=mr-ms
mw=200-40=160g

Nowe Cp:

ms=40g+20g=60g
mw=160+50=210
mr=ms+mw
mr=60+210=270g

Cp=ms/mr*100%
Cp=60/270*100
Cp=22,2%


2)ms - masa substancji
mr - masa roztworu

mr=30+40
mr=70 [g]
ms=0,3*30+0,4*20
ms=9+8
ms=17 [g]
C%=100* ms/mr
C%=100* 17/70
C%=100*0,24
C%≈24%
Odp:Otrzymany roztwór ma 24% stężenie.

Powinno byc dobrze;P
1 5 1