Odpowiedzi

2010-01-08T15:23:21+01:00
Daję wszystko co mam bo maja siostra pisała z tego pracę licencjacką. Myślę że się przyda. Dane w załączniku.

Agrobiznes to wyodrębniony subsystem gospodarki narodowej i jest strukturą złożoną zespalającą ze sobą działania człowieka uczestniczące bezpośrednio lub posrednio w wytwarzaniu finalnych produktów żywnościowych, począwszy od pozyskania surowców pierwotnych a skończywszy na gotowej żywności na stole konsumenta. Agrobiznes to działalność związana z ziemią mająca na celu produkcję żywności lub surowców do produkcji. Do podstawowych funkcji możemy zaliczyć:
- produkcję środków produkcji, surowców rolniczych, rybackich, leśniczych
- przetwórstwo surowców rolniczych
- marketing, czyli sprzedaż hurtowa i detaliczna
W granicach polskiego agrobiznesu możemy wyróżnić 98% rolnictwa, 37% handlu, 27% produkcji przemysłu, 23% budownictwa oraz 23% pozostałych gałęzi gospodarki narodowej, 10% transportu i łączności jak również 8% leśnictwa. W całym agrobiznesie powstaje około 28% narodowego produktu globalnego.

Ps. Więcej info mogę też udostępnić, bo moja siostra pisała z tego tematu prace licencjacką. Razem z schematami.
1 5 1