Ułóż pytania według wzoru do poniższych odpowiedzi.
Przykład Jaki jest wzór sumaryczny wodorotlenku potasu ? - KOH

a)________________________________? - K-O-H
b)________________________________? - K₂O
c)________________________________? - (I)
d)________________________________? - 69,64% : 28:57% : 1,79%
e)________________________________? - 39 : 16 : 1


Napisz dwa równania reakcji otrzymywania wodorotlenku potasu

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T18:00:22+01:00
A)jak wygląda wzór strukturalny wodorotlenku potasu? - K-O-H
b)jaki jest wzór tlenku potasu? - K₂O
c)Ilu wartościowy jest potas w związku z innymi pierwiastkami? - (I)
d)jaka jest zawartosc procentowa poszczegolnych pierwiastkow w wodorotlenku potasu? - 69,64% : 28:57% : 1,79%
e)w jakim stosunku wagowym sa pierwiastki w wodorotlenku potasu? - 39 : 16 : 1

K2O + H2O>2KOH
2K + Ca(OH)2>2KOH + Ca
23 4 23