Odpowiedzi

2016-08-10T11:48:14+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wektor jest wielkością posiadającą:

- kie
runek
- zw
rot
- wa
rtość (dlugosc wektora)
- punkt p
rzyłożenie, jeżeli nie jest to wektor swobodny.

Na poziomie gimnazjum definiujemy wekto
r AB jako uporządkowaną parę punktów
A i B. Kie
runek wektora wyznacza prosta przechodzaca przez punkty A i B, zwrot - półprosta AB, odleglosc |AB| długość wektora.
10 4 10