Proszę o rozwiązanie układów :)
Wyniki muszę być zgodne z odp. które podam :).
Dwa znaczki { oznaczają jedną, całą klamerkę.

e)
{ 4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
{ 3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

d)
{ 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
{ 5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

c)
{ 3(2x-1)+4(y-2)=9
{ 2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

b)
{ 3(x-y)+4x=8
{ 3(x-5y)=5-9y

a)
{ y+2-(3-x)=0
{ x-2=5-(2-y)

Odpowiedzi:
a) x=3, y=-2
b) x=1, y=-1/3
c) x=-7, y=15,5
d) x=5/9, y=-2/3
e) x=10, y=11

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:22:15+01:00
A)
{ y+2-(3-x)=0
{ x-2=5-(2-y)

y+2-3+x=0
x-2=5-2+y

x+y=3-2
x-y=5+2

x=1-y
1-y-y=7

x=1-y
-2y=6 /:(-2)

x=1-y
y=-3

x=1-(-3)
y=-3

x=4
y=-3

b)
{ 3(x-y)+4x=8
{ 3(x-5y)=5-9y

3x-3y+4x=8
3x-15y=5-9y

7x-3y=8 /*(-2)
3x-6y=5

-14x+6y=-16
3x-6y=5
---------------
-11x=-11
x=1

3*1 - 6y=5
3-6y=5
-6y=2
y= -2/6
y=-1/3

x=1
y=-1/3

c)
{ 3(2x-1)+4(y-2)=9
{ 2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

6x-3+4y-8=9
10x-2+3y=15x+5y+2

6x+4y=20
-5x-2y=4 /*2

6x+4y=20
-10x-4y=8
--------------
-4x=28/ :(-4)
x=-7

6*(-7) +4y=20
-42+4y=20
4y=20+42
4y=62 /:4
y=15,5

x=-7
y=15,5

d)
{ 2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
{ 5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

2x+2y-3x+6y=-7x-2
5x+5-6+2y=-4x-4y

2x-3x+7x+2y+6y=-2
5x+4x+2y+4y=6-5

6x+8y=-2 /*6
9x+6y=1 /*(-4)

36x+48y=-12
-36x-24y=-4
-----------------
24y=-16 /:24
y=-2/3

9x+6*(-2/3)=1
9x-4=1
9x=5/ :9
x=5/9

x=5/9
y=-2/3

e)
{ 4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
{ 3(x-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

4x+8-3y+3=x+y-3
3x-12-2y+4=4x-4y+4

4x-x-3y-y=-3-3-8
3x-4x-2y+4y=4-4+12

3x-4y=-14
-x+2y=12 /*3

3x-4y=-14
-3x+6y=36
---------------
2y=22 /:2
y=11

-x+2*11=12
-x+22=12
-x=-10 /:(-1)
x=10

x=10
y=11