Odpowiedzi

2010-01-07T18:02:01+01:00

Można powiedzieć, że żadna pogańska religia wyznawana przez ucywilizowane narody świata antycznego, nie była równie skąpo, jak rzymska wyposażona w pierwiastki etyczne i treść duchową.
Była to religia bez żywej mitologii, religia, która nie przyswoiła sobie nigdy ani wierzeń ani obrzędów.
W najdawniejszej religii rzymskiej objawiała się prostota pracowitych chłopów i pasterzy, zajętych wyłącznie codziennymi sprawami skromnego życia.
Uważano, że modlitwy i ofiary nie byłyby skuteczne, gdyby ludzie nie dali swym panom tego, czego wymagali.
W państwie rzymskim religia była istotnym elementem.
Kapłani – najpewniejsi pośrednicy między bogami a ludźmi, uzyskali ogromne wpływy w życiu politycznym. Religia rzymska od samego początku zawierała dwie obrzędowe funkcje: kult publiczny, urzędowy i kult prywatny, domowy.
W religii urzędowej a także prywatnej wszystko i wszyscy mieli ściśle oznaczone miejsce, stopień i porę- obrzędy, święta, kapłani i bogowie.
Rzymianie rozróżniali dwie kategorie bogów: bóstwa starsze i bóstwa nowsze.
Bóstwa starsze określano jako bóstwa rodzime, a bóstwa nowsze jako nowo przyjęte. Większe bóstwa rodzime to:
Jowisz – jest bogiem niebios, ponieważ z nieba udziela ludziom światła, miota pioruny albo zsyła deszcz. Jego świątynia wznosiła się na Kapitolu.
Mars- bóg rolnictwa i bóg wojny.
Kwirynus – bóg zbrojnych Rzymian.
Minerwa - opiekunka sztuk i rzemiosł
Junona –małżonka Jowisza, królowa bogów
Diana- bogini łowów
Wenus- bogini piękności
Neptun- władca mórz
Westa- bogini ogniska domowego
Merkury- bóg handlu
W Rzymie świątynie były na ogół zamknięte. Otwierano je tylko w dni poświęcone bóstwu. O utrzymanie świątyń troszczyli się kapłani – byli to obywatele wybierani dożywotnio.
Religia rzymska miała również kapłanki. Były to Westalki powołane do kierowania kultem Westy. Ich zadaniem było strzeżenie ognia, który stale płonął w świątyni Westy, stanowiąc symbol życia i powodzenia narodu rzymskiego.
Charakterystyczną stroną religii rzymskiej jest tłum uosobionych pojęć moralnych, uczuć ludzkich itp.
Była to FIDES (Wierność), CONCORDIA(Zgoda), HONOS I VIRTUS(Honor i Dzielność), SPES(Nadzieja),PUDICITIA(Wstydliwość)CLEMENTIA(Łagodność),PAX(Pokój), IUVENTUS(Młodość), HILARITAS(Wesołość).
W starożytności Rzymianie uchodzili za naród niezwykle religijny.
Bardzo dużą rolę w codziennym życiu Rzymian stanowiły wróżby. Wszyscy urzędnicy musieli oddawać cześć bogom państwowym, poza tym każdy Rzymianin mógł wyznawać dowolną religię. Można przyjąć, iż w starożytnym Rzymie panowała TOLERANCJA RELIGIJNA.
Religie rzymskie pozostawiały człowieka samemu sobie, nie dawały żadnej nadziei. Dlatego rzymianie zaczęli obserwować inne religie głównie ze wschodu. Reforma religijna cesarza Augusta stworzyła religię cesarską, która zobowiązywała wszystkich poddanych Rzymowi do posłuszeństwa i oddawania monarsze czci boskiej.
Wśród wielu krajów podbitych przez Rzymian znalazła się również Palestyna.
Jej mieszkańcy – Żydzi wierzyli w jednego Boga i czekali na przyjście Mesjasza, który ich wyzwoli spod ucisku rzymskiego. Za wybawiciela zaczęto uważać JEZUSA z NAZARETU.
Jezus nauczał,że ludzie powinni być posłuszni przykazaniom Bożym, że człowiek powinien kochać nie tylko Boga, ale również innych ludzi, w tym swoich prześladowców. Sam nazywał się Synem Bożym. Po śmierci Jezusa jego nauki były kontynuowane przez jego uczniów – apostołów. Zwolenników Jezusa- zwanego również Chrystusem( tzn. wyznaczonym przez Boga), nazywano chrześcijanami.
Chrześcijanie skłonni byli do posłuszeństwa wobec cesarza, lecz nie mogli oddawać mu czci boskiej. Ich odmowa w wyznawaniu kultu cesarza była pierwszą przyczyną prześladowań.
Mimo prześladowań coraz więcej było nowych wyznawców Chrystusa.
Zwycięstwo chrześcijaństwa musieli uznać władcy Rzymu.
Na początku IV w.n.e. cesarz Konstantyn Wielki zezwolił na swobodne wyznawanie tej religii.
1 1 1
2010-01-07T22:16:56+01:00
-Budowali na ich czesc świątynie
-Rzeźbili ich podobizny
-Składali im ofiary
1 4 1