Odpowiedzi

2010-01-07T22:08:23+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
x/2+y/3=1⅓ /*6
x/3-y/2=2⅓ /*6

3x+2y=8 /:3
2x-3y=14

x=2⅔ - ⅔y
2(2⅔- ⅔y)-3y=14

x=2⅔- ⅔y
5⅓- 1⅓ y- 3y=14

x=2⅔ - ⅔y
5⅓- 4⅓y=14

x=2⅔-⅔y
-4⅓y=8⅔ /: (-4⅓)

x=2⅔ - ⅔y
y=-2

x=2⅔ - ⅔ * (-2)
x=2⅔ + 1⅓
x=4

odp:
x=4
y=-2

zadanie 2
0,6x+0,5y=2
0,5(2x-y)=2

0,6x+0,5y=2
x-0,5u=2

0,5y-0,5y=0
0,6x+x=2+2

0,5y-0,5y=0
1,6x= 4 / :1,6

0,5y-0,5y=0
x= 2,5

y=2(2-0,6x)
y=4-1,2x
y=4-3
y=1

odp:
x=2,5
y=1

zadanie 3
(x+2)/5-2y=5 / *5
x-(y+2)/6=3 / *6

x+2-10y= 25
6x-y-2= 18

x-10y= 23
6x-y= 20

x=23+10y
6(23+10y)-y=20

x=23+10y
138+60y-y=20

x=23+10y
59y=-118 / :59

x=23+10y
y=-2

x=23+(-2*10)=23-20=3
x=23-20
x=3

odp:
x=3
y=-2


zadanie 4
(x+y)/2-x:3= 4 / *6
(x-y)/2+y:3= -3 /* 6

3x+3y-2x= 24
3x-3y+2y= -18

x+3y= 24
3x-y= -18

x=24-3y
3(24-3y) -y = -18

x=24-3y
72-9y=-18

x=24-3y
9y=90 / :9

x=24-3y
y=10

x=24-30
x=6

odp:
x=6
y=10

zadanie 5
(3x-1)/5+(2y-3)/4=(3y+3)/2 / *20
(x+y)/4-(3y-1)/2=(x-6y)/4 / *4

12x-4+10y-15= 30y+30
x+y-(6y-2)= x-6y

12x+10y-19= 30y+30
x+y-6y+2= x-6y

12x+10y-30y= 49
x-5y-x+6y= -2

12x-20y=49
y=-2

12x=49+20y
y=-2

12x=49-40
12x=9 / :12
x=0,75

odp:
x=0,75
y=-2

zadanie 6
(3x-2)/3-(2x+y)/6= x+⅙ / *6
x+y-(-x+y)/5= ⅕-0,8x / *5

6x-4-2x-y= 6x+1
5x+5y+x-y= 1-4x

4x-4-y= 6x+1
6x+4y= 1-4x

-2x-y= 5
10x+4y= 1

y=- 2x-5
10x+4(-2x-5)= 1

y= -2x-5
10x-8x-20=1

y= -2x-5
2x=21 / :2

y= -2x-5
x= 10,5

y=-21-5
y=-26

odp:
x=10,5
y=-26
18 4 18