Na chodniku przy pewnej ulicy ustawiono latarnie o wysokości 4 m, w odstępach co 8 m. Okazało się, że wysokość latarni została źle dobrana, gdyż między nimi pozostają na chodniku nieoświetlone pasy szerokości 3 m. O ile wyższe powinny być latarnie, aby chodnik był dobrze oświetlnony?

1

Odpowiedzi

2009-04-03T21:35:33+02:00
Wg twierdzenia talesa:
(wysokość latani)4 +x(o ile ma być wyższa)/4(połowa odcinka między latarniami= 2,5 (po odjęciu od odległosci między lataniami 3 m i podzieleniu na 2)/ 4(wysokość latarni)

4+x/4= 2,5/4
10=16+4x
x= 1,5

czyli latarnia musi być wyższa o 1,5 m
narysuj to sobie!
2 3 2