Wiek ludności ... | 1980 | | 2006 |

przedprodukcyjny ... | 29% | | 20% |

produkcyjny ... | 59% | | 64% |

poprodukcyjny ... | 12% | | 16% |

a) scharakteryzuj zmiany struktury wiekowej polskiego społeczeństwa w latach 1980-2006.
b) Określ korzystną dla państwa strukturę wiekową. Uzasadnij swoją odpowiedź.
c) Oceń, jak przypuszczalnie zmieni się struktura wiekowa polskiego społeczeństwa za 20 lat.
d) Oceń społeczne i ekonomiczne następstwa tych zmian.
następstwa społeczne:......................................
następstwa ekonomiczne:..................................

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:00:56+01:00
4/38
a) ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym w 1980 roku wynosiła 29% a w 2006 roku 20%. ilość ludzi w wieku produkcyjnym w 1980 wynosiła 59% a w 2006 64%. ilość ludzi w wieku poprodukcyjnym w 1980 roku wynosiło 12% a w 2006 roku 16%.
widzimy tu że ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym maleje a w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym maleje.
b) korzystną dla państwa struktura wiekowa to ludzie w wieku produkcyjnym ponieważ dzięki nim i ich pracy można zapewnić utrzymanie ludzi w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym.
c) w naszym kraju z roku na rok maleje liczba urodzeń a jednocześnie wydłuża się czas trwania życia. z tego powodu zachodzi proces starzenia się polskiego społeczeństwa. wzrasta liczba osób w podeszłym wieku a maleje odsetek ludzi młodych.
d) następstwa ekonomiczne: coraz mniej osób pracuje bowiem zawodowo a coraz więcej korzysta ze świadczeń emerytalnych
nastepstwa spoleczne: duzo mlodych ludzi otrzymaloby zatrudnienia i pracowaloby w swoim zawodzie.
14 4 14