1.Oblicz pole czworokata o wierzcholkach A=(-3,-2)B=(2,-2),C=(2,4)D=(-3,4)
2.Jeden metr kwadratowy pewnej wykladziny kosztuje 27zł.
Szerokosc tej wykladziny wynosi 2,5m.Czy 100zł wystarczy na zakupione 1,5metra biezacego tej wykladziny?
3.Cała powierzchnie dzialki w ksztalcie trapezu o wymiarach 3m -wysokosc 80dm-gora 10m-dol obsiano burakami.Ile opakowan nasion burakow kupiono, jezeli jedno opakowanie wystarcza na obsianie 2mkwadratowych powierzchni?

1

Odpowiedzi

2010-01-07T20:31:04+01:00
Zad.1 w załączniku

2.Jeden metr kwadratowy pewnej wykladziny kosztuje 27zł.
Szerokosc tej wykladziny wynosi 2,5m.Czy 100zł wystarczy na zakupione 1,5metra biezacego tej wykladziny?

1m²-27zł

2,5m*1,5m=3,75m²
3,75m²=3,75*27zł=101,25zł

100zł nie starczy na zakup wykładziny

3.Cała powierzchnie dzialki w ksztalcie trapezu o wymiarach 3m -wysokosc 80dm-gora 10m-dol obsiano burakami.Ile opakowan nasion burakow kupiono, jezeli jedno opakowanie
wystarcza na obsianie 2mkwadratowych powierzchni?

P=h=3m
a=10m
b=80dm=8m

P=(a+b)*h/2
P=(10+8)*3/2=18*3/2=9*3=27m²

1op -2m²
x-27m²

2x=27op. /:2
x=13,5 opakowania czyli kupiono 14 opakowań