Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:12:13+01:00
1. Należy szanować nauczyciela w klasie, jak i zarówno poza nią.
2. Mówimy pojedynczo.
3.Słuchamy wypowiedzi innych
4.Rozwiązujemy zadania domowe.
5.Wywiązujemy się z swoich obowiązków
6. Nie śmiecimy
7. Nie krzyczymy
8.Mówimy za zgodą nauczyciela
9.Nie rozmawiamy podczas zajęć
10.Nie jemy na lekcji
11.Pomagamy w nauce kolegom i koleżanką w klasi.
12. Nie dajemy odpisać zadań domowych
13.Nie kłamiemy nauczyciela
14.Dajemy dobry przykład.

i to wszystko
powodzenia
1 3 1
2010-01-07T18:16:24+01:00
1. Nie przeklnaj.
2. Pomagaj innym.
3. Ucz się w miarę swoich możliwości.
4. Nie gadaj na lekcji.
5. Bierz udział w życiu szkoły.
6. Bierz udział w kołkach pozalekcyjnych.
7. Nie ubieraj się wulgarnie.
8. Nie pyskuj nauczycielom.
9. Na lekcji bądz aktywny.
10. Nie ściągaj.
1 1 1