Podstawą graniastosłupa prostego jest romb o przekątnych 6 cm i 8 cm oraz boku długości 5 cm . Wysokość graniastosłupa ma długość 20 cm . Oblicz pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa . Zapisz swoje wszystkie obliczenia.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T18:15:56+01:00
Pole podstawy:
Wzór na pole rombu e×f÷2
6×8÷2=24cm²
Pp= 24cm²

Pole powierzchni bocznej:
4×5=20
20×20=400cm²
Ppb=400cm²

Pole powierzchni całkowitej
Wzór: Pp×2+Ppb
24cm²×2+400cm²=448cm²
Ppc = 448cm²
2010-01-07T18:16:11+01:00
P podstawy=0,5*6*8=24
p boczne= 4*5*20=400
p całkowite= 2*24+400=48+400=448