Proszę bardzo o rozwiązanie tych zadań:

Pole koła , długość okręgu

1 Oblicz długośc okręgu, ktorego:

a średnica wynosi 12cm
b promień wynosi 5dm

3. Oblicz pole koła, którego:

a promień wynosi 6 cm
b promień wynosi 1,2m

4. Jaki promień ma okrąg o długości 17 π?
5. Jaką średnicę ma koło o polu 25 π?
6. Jakie jest pole koła o obwodzie 8π?
7. Jakie pole ma wycinek koła o promieniu 12cm i kącie środkowym a=45°? Jaka jest długość wyznaczonego przez ten wycinek łuku?
8. Wykrzyknik składa się z dwóch części o równych polach. Jedna z nich to wycinek koła o promieniu 8cm, a druga to koło o promieniu 2cm. Oblicz miarę kata środkowego ograniczającego dany wycinek koła.

Za to daje 15 punktów.

Potęgi i pierwiastki

a (2/3) do potęgi 4 × (15) do potęgi 4:

b (1,2) do potęgi 6 ÷ (6/5)

2.

a √ 7/2 × √ 7/8
b ∛108 ÷ ∛4

3. Wyłącz czynnik pod znak pierwiastka

a ½ √5
b 2∛2

4. Wyłącz liczbę przed znak pierwiastka √50

5. Przedstaw w postaci potęg (x³ × x²) ²

6. Wykonaj mnożenie

a a²(a² + 2)
b √3 × (√3 + 2)

7. Oblicz

a 2³ - (-2)² × (1/2)
b √100 - 64
c (-1 ⅓) do potęgi 0 + (0,01) do potęgi -1

9. Oblicz:

√80 - √45
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ × √⅖
√18

10

Przedstaw wyrażenie w postaci potęgi liczby 2: (2 do potęgi 9 × 3 - 2 do potęgi 8 × 2) do potęgi 3

Za to daje: 15 punktów. Więc za rozwiązanie wszystkich tych zadań 30 punktów ;) Jeszcze raz proszę o jak najszybsze rozwiązanie tych zadań, bardzo proszę.


Objaśnienia:

6/5 - to oczywiście zapis ułamka bo w tym systemie nie ma akurat tego ułamka więc tak niektóre rownież musiałem zapisać

Nie widzę by było mozna zapisywać potęgi więc musiałem przykładowo zapisać: (0,01) do potęgi -1

To wszystko ;) Warto rozwiązać to wszystko za 30 punktów1

Odpowiedzi

2010-01-07T18:32:42+01:00
1.a
d=12
l=2πr
l=2π6
l=12π
b) r=5dm
l=2πr
l=2π5
l=10π dm
3. pole kola πr²
a) p=π6²
p=36π
b) p=πr²
p=π1.2²
p=1.44π
4. l=2πr
17π=2πr/π
17=2r
r=8,5
5. 25π=πr²/;π
25=r²
r=5
r*2=d
5*2=d
d=10
7/ pw=a/360*πr²
pw=45/360*π12²
pw=0.125st * π144
pw=18π
pw=18*3.14
pw≈56.52
6.l=2πr
8π=2πr/π
8=2r
r=4
p=πr²
p=π4²
p=16π
proszę;]
1 5 1