1. Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości450cm3 , którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.

2. Oblicz w litrach objętość sześcianu , którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144cm2.

Bardzo porosze o szybkie rozwiązanie tych zadań.
TO JEST ZADANIE DOMOWE NA JUTRO!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-07T18:24:35+01:00
1.Oblicz wysokość graniastosłupa o objętości 450cm3 , którego podstawą jest romb o przekątnych 6cm i 10cm.

Objętość graniastosłupa obliczamy:
V = Pp * H
gdzie:
Pp - pole podstawy
H - wysokość graniastosłupa

W podstawie jest romb, którego pole obl. połowa iloczynu długości przekątnych:

Pp = ½ * 6cm * 10cm = 30cm²

podstawiając do wzoru na objętość mamy:
450cm³ = 30cm² *H
H = 450cm³ : 30cm²
H = 15cm

2. Oblicz w litrach objętość sześcianu , którego pole powierzchni jednej ściany jest równe 144cm2.

Sześcian, to bryła której wszystkie ściany są kwadratami.
Pole kwadratu obliczamy :
P = x²
144cm² = x²
x = 12cm

czyli krawędź sześcianu ma dł. 12cm
Objętość obliczamy:
V = x³

Ponieważ 1l = 1dm³, więc należy od razu zamienić cm na dm

12cm = 1,2dm

V =(1,2dm)³
V = 1,728 dm³
V = 1,728l