Odpowiedzi

2010-01-08T21:31:56+01:00
Państwo Polskie jest Rzeczypospolitą, władza należy do narodu. Organami narodu w zakresie ustawodawstwa są sejm i senat, w zakresie władzy wykonawczej - prezydent RP, w zakresie sprawiedliwości - niezawisłe sądy.Wybory - 5 przymiotnikowe - powszechne, tajne, bezpośrednie, równe i proporcjonalne. Prawo wybierania do sejmu ma każdy kto skończył 21 lat, a do senatu - 30 lat.Wybranym do sejmu może być każdy kto skończył 25 lat, do senatu - 40 lat. Sejm ustalał prawo, budżet, wysokość podatków, sprawował kontrolę nad rządem, powoływał NIK. Sejm był praktycznie nierozwiązywalny.Senat - wybory także 5- przymiotn. Zgłaszał poprawki do ustaw sejmowych.Prezydent wybierany co 7 lat przez Zgrom. Narod. – jego rola skromna, mianował premiera, ministrów, wojskowych, zwoływał sejm i senat.Konstytucja wprowadzała obowiązek powszechnego i bezpłatnego nauczania na poziomie szkoły powszechnej. Mniejszościom narodowym gwarantowała prawo do zachowania narodowości, pielęgnowania mowy i kultury.