Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T07:45:41+01:00
Tak jest dobrze
Zapowiedź licznego potomstwa i przymierze:
Po tych wydarzeniach Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia:
„ Nie obawiaj się Abramie, bo ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita. Ale oto usłyszał słowa ;” Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiot, rzekł: Spójrz na niebo, i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić; potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę.


-ewangelia św. Jana 19,32-34
Śmierć
Przyszli więc żołnierze , i połamali golenie, tak pierwszemu jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz, gdy podeszli do Jezusa, i zobaczyli, że już umarł nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy przebił Mu bok , i natychmiast wypłynęła krew i woda.

-Dzieje apostolskie 2,1-4
Zesłanie Ducha świętego
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy , znajdowali się wszyscy razem, na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić.
4 5 4