Spytano 1100 osób, z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą. Wynik ankiety przedstawia poniższy diagram.
Z czym Polacy sobie nie radzą?
gotowanie-42%
gra na instrumencie muzycznym-85%
prasowanie-67%
a)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?

2

Odpowiedzi

2009-09-22T08:30:50+02:00
Spytano 1100 osób, z jakimi umiejętnościami sobie nie radzą. Wynik ankiety przedstawia poniższy diagram.
Z czym Polacy sobie nie radzą?
gotowanie-42%
gra na instrumencie muzycznym-85%
prasowanie-67%
a)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?
100%-42%=58%
⁵⁸₁₀₀*1100=638
⁵⁸₁₀₀*1200=696
1 2 1
2009-09-22T10:35:24+02:00
Wynik ankiety przedstawia poniższy diagram.
Z czym Polacy sobie nie radzą?
gotowanie-42%
gra na instrumencie muzycznym-85%
prasowanie-67%
a)Ilu osób potrafiących gotować należy się spodziewać w grupie 1200 osób?

1200 osób-100%
58% potrafi gotowac
0,58*1200=696