Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:08:33+01:00
Pisownia dotycząca cząstki "nie"

"Nie" łącznie piszemy z rzeczownikami np.: niebezpieczeństwo, nieszczęście, niezgoda

Przymiotniki

"Nie" piszemy łącznie z przymiotnikami w stopniu równym,
np. niemiły, nieładny, niedobry

"Nie" piszemy rozdzielnie z przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym, np. nie milszy - nie milej;

Czasowniki

"Nie" piszemy rozdzielnie z czasownikami w formie osobowej, np.
niezrobie, nieprzeniose

"Nie" piszemy łącznie z czasownikami, które bez "nie" w ogóle nie występują, np. niecierpliwić się, niewolić, niedomagać, niepokoić

w bezokoliczniku, np. nierobić, nieiść, niemieć
5 4 5