Odpowiedzi

2010-01-07T18:32:22+01:00
Produkty
Oddychanie tlenowe:
dwutlenek węgla, woda i energia (magazynowana w ATP)
Oddychanie beztlenowe
Do tego jest dużo odpowiedzi, bo są różne sposoby fermentacji, ale dam Ci 4 przykąłdy, które znam :)

fermentacja alkoholowa (u drożdży)
C₂H₅OH, dwutlenek węgla i energia
fermentacja mlekowa ( komórki mięśniowe)
CH₃CHOHCOOH i energia
fermentacja octowa (bakterie octowe)
CH₃COOH i woda i energia
fermentacja masłowa (bakterie masłowe)
CH₃CH₂CH₂COOH dwutlenek węgla wodór i energia
1 5 1