Odpowiedzi

2010-01-08T14:46:57+01:00
Gospodarka folwarczno- pańszczyźniana charakteryzuje się tym , że właściciele ziem tworzyli duże gospodarstwa rolne ( folwarki ). Wykorzystywali w nich do przymusowej pracy poddanych chłopów. Liczba dni takiej pracy zależała od wielkości użytkowanych przez chłopów gospodarstw.