( Matematyka ) . daję naaaj * : )

Na ziemi żyje obecnie około 6 miliardów osób. Około ⁴/₅ wszystkich ludzi mieszka w Azji. Ile miliardów ludzi zamieszkuje Azję?

* Ojciec Stefka odziedziczył ¹/₃ majątku dziadka Romana. Gdy Stefek dorósł, ojciec przekazał mu ²/₅ części majątku odziedziczonego po dziadku Romanie. Jaką część majątku dziadka Romana odziedziczył Stefek?

1

Odpowiedzi

2010-01-07T22:58:52+01:00
Zadanie 1:
4/5 = 80%

6mld – 100%
x - 80%

Z proporcji wynika:

6mld*80% = x*100% / 100%

480/100 = x
4,8mld = x

Zadanie2:
⅓ – spadek ojca

1/3*2/5 = 2/15 - część syna