Odpowiedzi

2010-12-23T19:13:39+01:00

Księgi historyczne Starego Testamentu:
- księga Rodzaju, 
- księga Wyjścia, 
- księga Kapłańska, 
- księga Liczb,
- księga Powtórzonego Prawa, 
- księga Jozuego,
- księga Sędziów,
- księga Rut,
- 2 księgi Samuela ( 1 i 2),
- 2 księgi Królewskie (1 i 2),
- 2 Księgi Kronik (1 i 2),
- 2 księgi Machabejskie, 
- księga Judyty,
- księga Tobiasza,
- księga Estery,
- księga Nehemiasza, 
- księga Ezdrasza.

Księgi historyczne Nowego Testamentu:
4 Ewangelie: 
- św. Marka, 
- św. Mateusza,
- św. Łukasza,
- św. Jana,
Dzieje apostolskie św. Łukasza. 

Pozdrawiam, kate66 ;)

4 3 4
2010-12-23T20:03:54+01:00

Księgi historyczne starego testamentu:

1)Księga Jozuego

2)Księga Sędziów

3)Księga Rut

4)Pierwsza księga Samuela

5)Druga księga Samuela

6)Pierwsza księga Królewska

7)Druga księga Królewska

8)Pierwsza księga Kroni

9)Druga księga Kronik

10)Księga Ezdarasza

11)Księga Nahemiasza

12)Księga Estery

13)Księga Tobiasza

14)Księga Judyty

15)Pierwsza księga Machabejska

16)Druga księga Machabejska

 

A z nowego testamentu księgi historyczne to all Ewangelię i Apokalispasa Św. Jana.

 

Pozdrawiam ! ! ! !

1 5 1