Zamień na centymetry kwadratowe:
240mm2
2-kwadratowe
175000mm2
04 dm2
12dm2
21,15dm2
0,012m2
1,03m2
12,5m2
zamień na metry kwadratowe:
452000cm2
18000cm2
7185dm2
164000dm2
42,5a
a-ar
0,2ha
ha-hektar
1,05 ha
0,07 km2
zamień na ary:
14m2
2700m2
12730m2
0,4ha
1,35ha
12,5ha
0,007km2
1,2km2
zamień na hektary:
174500m2
2105000m2
30a
290a
102000a
0,75km2
1,6km2
21,5km2
proszę o pomoc:)

1

Odpowiedzi

2010-01-08T13:51:49+01:00
240mm2=2,4cm2
2mm2=0,02cm2
175000cm2=1750cm2
0,4dm2=40cm2
12dm2=1200cm2
21,15dm2=2115cm2
0,012m2=1,2cm2
1,03m2=103cm2
12,5m2=1250cm2

452000cm2=45,2m2
18000cm2=1,8m2
7185dm2=71,85m2
164000dm2=1640m2
42,5a=4250m2
0,2ha=2000m2
1,05ha=10500m2
0,07km2=70000m2

14m2=0,14a
2700m2=27a
12730m2=127,3a
0,4ha=40a
1,35ha=135a
12,5ha=1250a
0,007km2=70a
1,2km2=12000a

174500m2=17,45ha
2105000m2=210,5ha
30a=0,3
290a=2,9ha
102000a=1020ha
0,75km2=75ha
1,6km2=160ha
21,5km2=2150ha
1 5 1