Odpowiedzi

2010-01-08T21:22:33+01:00
Rozwiązanie
korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
s=Vo*t + a*(t)2/2 ponieważ Vo=0 to wzór przyjmuje postać
s=a*(t)2/2
Dane
s=100 m
a=2m/s2
Obliczyć
t=?
wzór
s=a*(t)2/2
teraz trzeba ten wzór przekształcić, mnożymy obustronnie przez 2
2s=a*(t)2
wyznaczamy t
t2=2s/a
t=V2s/a (oznacza to pierwiastek z dwa s podzielone przez dwa)
t=V2*100/2
t=V100
t=10s
Odpowiedź
Pojazd przebył drogę 100m w czasie 10 s.