1. Odpowiedz na pytania stosując "have sth done"
a) Their house is very cold. Installing central heating would help. What should they do?
b) The hairdresser is cutting Sara's hair? What is Sara doing?
c) Tony is going to the dentist for a check-up tommorow. What is he going to do?
d) The baker has made a special cake for Jack. What has Jack done?
e) Clara's shoes are made by hand especially for her. What does she do?
f) Simson's arm was X-rayed yesterday. What happend at the hospital?
g) Paul's house will be painted next weekend.
h) My eyes are tested by the optician.
i) Jake's livingroom is going to be re-decoreated next month.
j) Becky's hair is done every week.
k)Tim's car was serviced last week
l) Mr. Brown's book has just been published.
potrzebuje to na dziś.

1

Odpowiedzi

2016-12-17T13:17:15+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Konstrukcji [have something done] używamy do mówienia o sytuacjach, w których na naszą prośbę/nakaz, czynność jest wykonywana dla nas przez inną osobę. Nie zmieniamy czasów i konstrukcji gramatycznych, stosujemy te podane już w zdaniach wyjściowych, czyli jeżeli w zdaniu głównym jest przykładowo czas 'present perfect', to taki czas stosujemy dopasowując do poszczególnego zdania konstrukcję [have something done], a dokładniej: [have + dopełnienie + (III forma lub -d/-ed/-ied)].
Istnieje też konstrukcja używana na równi z powyższą: [get something done], jest ona jednak nieformalna, więc zarówno w szkole jak i na kartkówkach/sprawdzianach/egzaminach proszę jej unikać.
Jeszcze jednym użyciem [have something done] jest mowa o sytuacjach, w których stało się coś nieprzyjemnego, nieoczekiwanego, np. "I had my computer stolen.", można również powiedzieć "I got my computer stolen.", ale jest to bardzo nieformalne, więc tego również proszę unikać w kontekstach oficjalnych. 

a) They should have central heating installed.
b) Sarah is having her hair cut.
c) He's going to have his teeth checked/examined.
d)* Jack has had a special cake made. [have something done]
*Możemy tutaj również użyć następujących konstrukcji:
☛ [have somebody do something]:
- He has had the baker make a special cake.
☛ [make somebody do something], ale w tym kontekście nie będzie nam to pasować, ponieważ w zdaniu jest czasownik 'make'.
☛ [get somebody to do something], występuje tutaj 'to':
- He (has) got the baker to make his cake. 
Trzy powyższe konstrukcje wyrażają, że kazaliśmy komuś coś wykonać/zleciliśmy komuś coś do zrobienia. Różnią się one od [have something done] tym, że jest tutaj sprecyzowane kto jest wykonawcą czynności. Możemy też użyć innych konstrukcji do wyrażania naszej woli/preferencji, ale będą one już wchodziły w mowę zależną:
☛ [tell somebody to do something],
☛ [order somebody to do something],
☛ [ask somebody to do something] i wiele innych.

e) Clara has her shoes made by hand.
f) Simon had his arm X-rayed yesterday. 
g) Paul will have his house painted next weekend.
h) I have my eyes tested (by the optician).
i) Jake is going to have his living room redecorated next month. 
j) Becky has her hair done every week.
k) Tim had his car serviced last week.
l) Mr. Brown has just had his book published.

Pozdrawiam,
Marcin
6 4 6