Zeszyt Ćw Dla Gimnazjum/Chemia Nowej Ery
zadanie 70/37 Wyjaśnij oznaczenia w ogólnym wzorze wodorotlenków.Następnie uzupełnij zadania.
Grupa Wodorotlenkowa jest zawsze...(a)...?(podaj wartościowość).Liczba Grup wodorotlenkowych jest zawsze równa ...(b)..? . Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając do słowa ...(c)... nazwę ...(d)..., np. wodorotlenek potasu. Gdy metal przyjmuje kulka wartościowości, to po jego nazwie musi być podana ...(o)..., np. ....(p)... . Gdy metal ma tylko jedną wartościowość, to..(y)... np. ...(g)...
57/32 Rozwiąż test dotyczący cech wodorotlenku sodu. podkreśl prawidłowe odpowiedzi, a umieszczone przy nich litery-czytano kolejno-utworzą hasło.Napisz wyjaśnienie hasła.
1.Stan Skupienia:
s)ciało stałe
a)Ciecz
t)gaz
2.Postać handlowa:
a)proszek
o)granulka
z)pył

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-09T15:46:37+01:00
Grupa wodorotlenowa jest zawsze I wartościowa.Liczba grup wodorotlenowych jest zawsze równa wartościowości metalu.Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu, np. ...Gdy metal przyjmuje kilka wartościowości, to po jego nazwie musi być podana wartościowość metalu,np. Fe(OH)3 wodorotlenek żelaza III.Gdy metal ma tylko jedną wartościowość, to nie podajemy wartościowości metalu np. NaOH wodorotlenek sodu.

Stan skupienia: ciało stałe.
Postać handlowa:granulki.
5 3 5