Odpowiedzi

2010-01-07T19:00:00+01:00
Twierdzenie Pitagorasa
(3√2)²+x²=7²
18+x²=49
x²=31
x=√31
P=√31*3√2
P=3√62
2010-01-07T19:00:59+01:00
A=3√2 cm
c=7 cm
a²+b²=c²
(3√2)² + b²= 7²
18+ b²= 49
b²=31
b=√31
P=a*b
P=3√2*√31 3√61
chyba dobrze
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:01:37+01:00
Oblicz pole prostokata którego przekatna ma dlugosc 7cm a jeden z boków ma długosc 3√₂ cm

Pole prostokąta obliczamy mnożąc długości jego boków. Znamy jeden, a drugi obliczamy z Tw. Pitagorasa:

(3√2cm)² + x² = (7cm)²
18cm² + x² = 49cm²
x² = 49cm² - 18cm²
x² = 31cm²
x = √31 cm

P = √31 cm * 3√2cm = 3√62 cm²