Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T15:14:18+01:00
Równoległobok A' B' C ' D' jest podobny do równoległoboku ABCD w skali ³/₂ pole równoległoboku A' B' C' D' jest równe 36 cm² jakie jest pole równoległoboku ABCD

k-skala
k=³/₂
k²=⁹/₄

⁹/₄=³⁶cm²/a
9a=36cm²×4
9a=144cm² |:9
a=16cm²