UWAGA zadanko na jutro
Jaką energie kinetyczną ma jadący samochód o masie 1t z prędkością 100km/h [km/h- kilometry na godzine], a jaką ciężarówka ważąca 40t jadąca 20 km/h. Który pojazd może wykonać większą pracę?

WZÓR NA ENERGIE KINETYCZNĄ
Ek = mv²/2

POMOCYYYYY

3

Odpowiedzi

2009-09-22T14:48:52+02:00
Samochód o masie 1t z prędkością 100km/h
m₁ = 1t = 1000kg
v₁ = 100km/h = 100×1000/3600 m/s = 27 i 7/9 m/s
Ek₁ = m₁v₁²/2 ≈ 385802 J

ciężarówka ważąca 40t jadąca 20 km/h
m₂ = 40t = 40000kg
v₂ = 20 km/h = 20×1000/3600 m/s = 5 i 5/9 m/s
Ek₂ = m₂v₂²/2 ≈ 617284 J

Który pojazd może wykonać większą pracę? Tu niestety nie jestem pewny na 100%, ale z tego co pamiętam, to
W = Ek
Czyli ciężarówka.
2009-09-22T15:12:21+02:00
100 km/h = 100 * 1000m/3600s ≈ 28 m/s
20 km/h = 20 * 1000m/ 3600 s ≈ 6 m/s

Ek₁= 500kg * (28m/s)² /2
Ek= 500 kg* 392 m²/s²
[Ek] = kg * m²/s² = J
Ek= 196 000 J
Ek= 196 kJ

Ek₂= 40000 kg * (6m/s) ²
Ek= 40000 kg* 18 m²/s²
[Ek] = kg * m²/s² = J
Ek= 720 000 J
Ek= 720 kJ

Ek=W
Odp. Jadący samochód ma energię kinetyczną 196 kJ, a ciężarówka 720 kJ. Większą pracę może wykonać ciężarówka, ponieważ ma większą energię kinetyczną.
2009-09-22T15:14:00+02:00
100 km/h = 100 * 1000m/3600s ≈ 28 m/s
20 km/h = 20 * 1000m/ 3600 s ≈ 6 m/s

Ek=W

Ek₁= 500kg * (28m/s)² /2
Ek= 500 kg* 392 m²/s²
[Ek] = kg * m²/s² = J
Ek= 196 000 J
Ek= 196 kJ

Ek₂= 40000 kg * (6m/s) ²
Ek= 40000 kg* 18 m²/s²
[Ek] = kg * m²/s² = J
Ek= 720 000 J
Ek= 720 kJ


Odp. Większą pracę ma ciężarówka.