Dysponujesz następującymi tlenkami : K2O, N2O3, Al2O3, P4O10, Fe2O3, Cl2O7, MgO, CO.
a) wypisz tlenki reagujące z wodą i powodujące zmianę barwy papierka uniwersalnego na zielononiebieską.
b) wypisz tlenki reagujące z wodą i powodujące zmianę barwy papierka uniwersalnego na czerwoną.

1

Odpowiedzi

2011-09-09T13:33:28+02:00

a) K₂O, MgO

 

b) N₂O₃, P₄O₁₀, Cl₂O₇

1 1 1