Zakładamy że orbita Księzyca jest okręgiem o promieniu 384 000km.Jeden obieg Księżyca wokół Ziemi trwa 27,32 doby(miesiąc gwiazdowy) Oblicz:
a) szybkość orbitalną Księżyca
b) wartość przyspieszenia dośrodkowego
a) Obliczamy szybkość orbitalną Księżyca. Miesiąc gwiazdowy przeliczamy na sekundy, wiedzac, że 1 dobra =8,64 × 10⁴


Obliczamy szybkość liniową v korzystając ze wzoru dla ruchu jednostajnego ( podstawiamy R= 3.84×10⁵)

1

Odpowiedzi

2010-12-07T12:31:44+01:00

Witaj :)

dane: r=384000km=3,84*10⁵km,  T=27,32doby,  1doba=8,64*10⁴s

szukane: v, a

---------------------------------------------------------------------------

a)

v = 2πr/T = 2π*3,84*10⁵km/[27,32*8,64*10⁴s] = 1,02km/s

Szybkość orbitalna Księżyca wynosi ok. 1km/s.

 

b)

ar = v²/r = [10⁶m²/s²]/3,84*10⁸m = 0,0026m/s = 2,6*10⁻³m/s

Orbitalne przyspieszenie dośrodkowe Księżyca wynosi 2,6*10⁻³m/s.

 

Semper in altum.................................pozdrawiam :)

1 5 1