Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T20:37:01+01:00
A)Ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu atmosferycznym stanowi ok.21% ciśnienia atmosferycznego co odpowiada ok. 160mmHg. Jednak w dolnych drogach oddechowych, gdzie powietrze jest już niemal całkowicie wysycane parą wodną ciśnienie tlenu spada, aby następnie ulec dalszemu obniżeniu w pęcherzykach płucnych. Zasysane do płuc podczas wdechu powietrze wyraźnie różni się składem od zalegającego (powietrze, które pozostaje w płucach po najgłębszym wydechu). W pęcherzykach płucnych ciśnienie parcjalne (cząstkowe) tlenu wynosi ok. 100mmHg (13,3kPa), zaś ciśnienie CO2 –40mmHg (5,3kPa). Wymiana gazowa powoduje zwiększenie stężenia CO2 i spadek stężenia O2 w płucach.W konsekwencji w powietrzu wydychanym znajduje się tylko 17% tlenu i 4% dwutlenku węgla. Z uwagi na małą rozpuszczalność tlenu w drodze ewolucji powstały mechanizmy zwiększające pojemność tlenową krwi. Fizycznie rozpuszczony w osoczu tlen stanowi zaledwie 2-3% ilości transportowanej. Istotną rolę w podwyższeniu sprawności krwi odegrało wykształcenie barwników oddechowych.Pod tym terminem kryje się różnorodna grupa białek złożonych,wiążących w sposób nietrwały tlen,co wpływa na znaczne zwiększenie stopnia wysycenia krwi tym gazem. U człowieka krew utlenowana wracająca z płuc może zawierać nawet do 20% objętościowych tlenu.