Odpowiedzi

2010-01-07T19:25:09+01:00
Sarmatyzm to odmiana polskiego baroku i neobraoku, wykraczająca daleko poza dziedzinę sztuki. Sarmatyzm był formacją kulturową, mitem kulturotwórczym polskiej szlachty i magnaterii, a w późniejszym okresie - pod zaborami - elit niepodległościowych. Sarmatyzm trwał pomiędzy XVII a XIX wiekiem. Przejawiał się w zwyczajach politycznych, zachowaniach publicznych, sztuce, stroju, codzienności, wpływał na oprawę wydarzeń i uroczystości
22 4 22