Napisz równania reakcji dysocjacji jonowej soli. Napisz słowną interpretację tych równań.
siarczan sodu; chlorek baru; fosforan(V) litu; siarczan(IV) potasu; azotan(V) glinu; siarczan(VI) żelaza(III); węglan amonu.
Z góry dziękuję. ;*

1

Odpowiedzi

2012-10-27T23:56:40+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Na₂SO₄ ---> 2Na⁺ + SO₄²
Siarczan(VI)sodu dysocjuje na kationy sodu i aniony siarczanowe(VI)

BaCl₂ ---> Ba²⁺ + 2Cl⁻
Chlorek baru dysocjuje na kationy baru i aniony chlorkowe

Li₃PO₄ ---> 3Li⁺ + PO₄³
Fosforan(V) litu dysocjuje na kationy litu i aniony fosforanowe(V)

K₂SO₃ ---> 2K⁺ + SO₃²⁻
Siarczan(IV) potasu dysocjuje na 2 kationy potasu i aniony siarczanowe(IV)

Al(NO₃)₃ ---> Al³⁺ + 3NO₃⁻
Azotan(V) glinu dysocjuje na kationy glinu i aniony azotanowe(V)

Fe₂(SO₄)₃ ---> 2Fe³⁺ + 3SO₄²⁻
Siarczan(VI) żelaza(III) dysocjuje na kationy żelaza i aniony siarczanowe(VI)

(NH₄)₂CO ---> 2 NH₄⁺ + CO₃²
Węglan amonu dysocjuje na kationy amonu i aniony węglanowe

8 4 8