Znajdź liczby u i v wiedząc, że:
A) liczba u jest o 5 większa od v, a trzecia część liczby u jest równa połowie liczby v
B) liczba 2 razy większa od u jest o 5 większa od liczby v, a liczba 2 razy większa od v jest o 2 większa od u

podpowiedź : na koniec powinno wyjść A) u=15 i v=10 i
B) u=4 i v=3
jeśli to możliwe to proszę o wszystkie obliczenie z góry bardzo DZIĘKUJĘ !

3

Odpowiedzi

2010-01-07T19:44:31+01:00
A]u=v+5
⅓u=½v
⅓(v+5)=½
⅓v+⁵/₃=½v
-¹/₆v=-⁵/₃
v=⁵/₃×6
v=10
u=v+15=10+5=15
zad.b]
2u=v+5→v=2u-5
2v=u+2
2(2u-5)=u+2
4u-10=u+2
3u=12
u=4
v=8-5=3
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:45:18+01:00
U = v + 5
⅓u = ½v

⅓ (v + 5) = ½v
⅓v + 1⅔v = ½v /∙6
2v + 10 = 3v
-v = -10 /: (-1)
v = 10

u = 10 + 5
u = 15

2u - 5 = v
2v - 2 = u

2 (2v - 2) - 5 = v
4v - 4 -5 = v
3v = 9 /:3
v = 3

2 ∙ 3 - 2 = u
u = 4
3 2 3
2010-01-07T19:55:46+01:00
A)
u = v+5
⅓u = ½v
wstawiamy za u v+5
⅓(v+5) = ½v

⅓v + ⅓*5 = ½v

⅓v - ½v = -⅓*5

2/6v - 3/6v = -5/3
-1/6v = -5/3 // *-1/6
v=10

u=v+5=15

u=15
v=10

B)

2u=v+5
2v=u+2

wyznaczamy v:

v= 2u-5

podstawiamy za v do 2v=u+2

2(2u-5)=u+2
4u -10= u+2 // -u +10
3u=12 // przez 3
u=4

u=4
v=2*4-5
v=8-5
v=3

u=4
v=3
2 5 2