Odpowiedzi

2010-01-07T19:44:05+01:00
1.Reakcja chemiczna jest to proces, w którym powstaje nowa substancja o zupełnie innych właściwościach.
2.Reakcja egzoenergetyczne jest to reakcja, w czasie której jest wydzielana energia w postaci ciepła i/lub światła.
Reakcja endoenergetyczna, do której przebiegu potrzebny jest stały dopływ energii.
3.Reakcja utleniania redukcji inaczej redoks jest to reakcja, w której zachodzi zarówno i do utleniania i do redukcji. Utlenianie jest to przyłączanie tlenu do pierwiastka chemicznego, a redukcja jest to odłączanie tlenu od pierwiastka chemicznego. Przykłady:
tlenek wodoru (para wodna) + magnez --> tlenek magnezu + wodór
tlenek miedzi(II) + wodór --> miedź + tlenek wodoru (woda)

Mam nadzieję, że pomogłam :)
1 4 1
2010-01-07T19:57:51+01:00
Reakcja chemiczna nazywamy taką przemianę w wyniku ktorej powstaje nowa substancja o zupelnie innych wlasciwosciach

reakcja egzoenergetyczna- reakcja chemiczna podczas ktorej wytwarzana jest energia i przekazywana do otoczenia.

reakcja endoenergetyczna- reakcja chemiczna do ktorej przebiegu potrzebne jest stale doprowadzanie energi z otoczenia

Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy pierwiastków biorących udział w reakcji zmieniają swój stopień utlenienia.

2I- --> I2 + 2e- - proces utlenienia
2Fe3+ + 2e- --> 2Fe2+ - proces redukcji