1. Sporządź wykres zależności szybkości od czasu w pierwszych pięciu sekundach ruchu dla narciarza, który zjeżdża z góry z przyspieszeniem o wartości 4m/s do kwadratu. Co oznacza ta informacja? Przyjmij, ze w chwili początkowej narciarz spoczywał (vo=0). Jakim ruchem poruszał się narciarz?

2.Dwaj rowerzyści startują równocześnie i jadą z przyspieszeniami o wartościach 2m/s do kwadratu i 3m/s do kwadratu po torze prostoliniowym. Narysuj wykres zależności v(t) dla każdego z nich i oblicz drogi, które przebyli w pierwszych dwóch sekundach ruchu.

1

Odpowiedzi

2009-09-22T15:38:05+02:00
Potrzebne wzory:
v = v₀t + at
s = v₀t + (at²)/2

1. Sporządź wykres zależności szybkości od czasu w pierwszych pięciu sekundach ruchu dla narciarza, który zjeżdża z góry z przyspieszeniem o wartości 4m/s do kwadratu. Co oznacza ta informacja? Przyjmij, ze w chwili początkowej narciarz spoczywał (vo=0). Jakim ruchem poruszał się narciarz?

a = 4m/s
v₀ = 0
v = v₀t + at = at = 4m/s² × t
Rysujesz wykres, tam gdzie w matematyce powinno być "y" wstawiasz "v [m/s]", a tam gdzie "x" - "t [s]". I potem rysujesz linię, która dla t = 1s ma wartość v = 4 [m/s], potem dla t = 2s wartość v = 8 [m/s] itd. aż do t = 5 [pamiętaj- to ma być linia łącząca kropki dla każdego t, a nie same kropki]

Nie rozumiem co autor zadania miał na myśli pisząc " Co oznacza ta informacja?". Stała a to przyspieszenie i oznacza wartość przyspieszenia.

Narciarz poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym.


2.Dwaj rowerzyści startują równocześnie i jadą z przyspieszeniami o wartościach 2m/s do kwadratu i 3m/s do kwadratu po torze prostoliniowym. Narysuj wykres zależności v(t) dla każdego z nich i oblicz drogi, które przebyli w pierwszych dwóch sekundach ruchu.
v = v₀t + at
a₁ = 2m/s²
a₂ = 3m/s²
W zadaniu nie podali v₀, ale pewnie jak w pierwszym przykładzie jest równe 0.
v₁ = 2m/s² × t
v₂ = 3m/s² × t
Rysujesz tak samo jak w pierwszym przykładzie.

t = 2
v₀ = 0 (znów, w zadaniu nie podali v₀, ale pewnie jak w pierwszym przykładzie jest równe 0.)
s₁ = v₀t + (a₁t²)/2 = (a₁t²)/2 = 2m/s²×4s²/2 = 4m
s₂ = v₀t + (a₂t²)/2 = (a₂t²)/2 = 3m/s²×4s²/2 = 6m
5 4 5