1.Suma dwóch liczb jest równa 1134. Druga z nich jest dwa razy mniejsza niż pierwsza jakie to liczby?
2.Suma dwóch liczb jest równa 1136. Druga z nich jest trzy razy mniejsza niż pierwsza. Jakie to liczby ?
3. Różnica dwóch liczb równa się 96. Jedna z nich jest cztery razy większa od drugiej. Jakie to liczby.
4.Dodałem cztery liczby, z których każda była o 1 mniejsza od poprzedniej, i otrzymałem 34. Jakie liczby dodałem ?
5. Wybrałam pewną liczbę, po czym zsumowałam połowę, jasną czwartą i ósmą tej liczby. Otrzymałam 21. Jaka to liczba ?

2

Odpowiedzi

2011-08-20T09:52:09+02:00

1. 378 i 756   x+ 2x= 1134

                     3x=1134

                     x= 378

                       378 *2 = 756

2. 284 i 852    x+ 3x= 1136

                      4x= 1136

                        x= 284

                         284 * 3= 852

3. 128 i 32        4x - x= 96

                         3x= 96

                         x=32

                         32 *4= 128

4.  10, 9 , 8 , 7   x + x-1 +x-2 + x-3 = 34

                         4x= 34 - 6

                         4x= 28/:4

                         x=7

                         x+1=8

                          x+2=9

                          x+3=10

                

5. 24                 1/2x + 1/4x + 1/8x = 21

                          7/8x =21

                           x=  21 * 8/7

                           x= 24

1 1 1
2011-08-20T09:58:13+02:00

1.

x----->jedna liczba

y----->druga liczba

x+y=1134

x=2y

2y+y=1134

3y=1134|:3

y=378

x=2y

x=2y

x=2*378

x=756

2.

x----->jedna liczba

y----->druga liczba

x+y=1136

x=3y

3y+y=1136

4y=1136|:4

y=284

x=3y

x=3*284

x=852

3.

x----->jedna liczba

y----->druga liczba

x-y=96

x=4y

4y-y=96

3y=96|:3

y=32

x=4y

x=4*32

x=128

4.

x---->pierwsza liczba

x-1---->druga liczba

x-1-1=x-2----->trzecia liczba

x-1-1-1=x-3----->czwarta liczba

x+x-1+x-2+x-3=34

4x-6=34

4x=40|:4

x=10----->pierwsza liczba

x-1=10-1=9---->druga liczba

x-1-1=x-2=10-2=8----->trzecia liczba

x-1-1-1=x-3=10-3=7----->czwarta liczba

5.

x---->wybrana liczba

½=0,5

¼=0,25

⅛=0,125

0,5x+0,25x+0,125x=21

0,875x=21|:0,875

x=24

 

 

liczę na naj ;D

1 2 1