Uzupełnij charakterystykę wodorotlenku wapnia
Wodorotlenek jest substancją ________ o barwie _________ .
Jest ________________ rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą tworzy m.in. ( 2 zastosowania) _____________________________
wodorotlenku wapnia opadnie na dno, powstaje______ ciecz, zwana _________, będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie. Powietrze wydmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej ___________________. Jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność _______________. Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i wodą tworzy _______________ stosowaną w ___________________. Wodorotlenek wapnia , zwanego potocznie _________, z wodą. Reakcję tę nazywa się _____.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T19:46:27+01:00
Uzupełnij charakterystykę wodorotlenku wapnia
Wodorotlenek jest substancją _____zraca ___ o barwie ___białej______ .
Jest _____słabo___________ rozpuszczalny w wodzie. Zmieszany z wodą tworzy m.in. ( 2 zastosowania) ________________w jako substancja zmiekszajaca wode , bielenie mieszkan_____________
wodorotlenku wapnia opadnie na dno, powstaje_____biała_ ciecz, zwana _______mlekiem wapiennym__, będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie. Powietrze wydmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej _____________rozkład______. Jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność _______dwutlenku wegla________. Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i wodą tworzy ____zaprawe murarska___________ stosowaną w _______budownictwie____________. Wodorotlenek wapnia , zwanego potocznie ____wapnem gaszonym_____, z wodą. Reakcję tę nazywa się _gaszeniem____.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:50:16+01:00
Wodorotlenek wapnia jest substancją żrącą o barwie białej. Jest słabo rozpuszczalny wodzie . Zmieszany z wodą , tworzy m.in. ( 2 zastosowania) ciecz zwaną mlekiem wapiennym służy ona m.in . do dezynfekcji, bielenia wnętrz, wodorotlenku wapnia opadnie na dno , powstaje klarowna ciecz , zwana wodą wapienną będąca nasyconym roztworem wodorotlenku wapnia w wodzie . Powietrze wydmuchiwane z płuc do zebranej cieczy powoduje jej mętnienie. Jest to reakcja pozwalająca wykryć obecność węglanu wapnia. Wapno gaszone zmieszane z piaskiem i z wodą tworzy .zaprawę murarską stosowaną w budownictwie. Wodorotlenek wapnia otrzymuje się w reakcji tlenku wapnia , zwanego potocznie wapnem palonym, z wodą . Reakcję tę nazywa się gaszeniem wapna.
1 1 1