Uzwojenie pierwotne transformatora posiada 50 zwojów,a uzwojenie wtórne 200,czy ten transformator podwyższa czy obniża napięcie przemienne,ile wynosi największa wartość napięcia wtórnego tym transformatorze,jeżeli największa wartość napięcia pierwotnego wynosi 25V.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:49:28+01:00
Z1=50
z2=200
p=z1/z2=50/200=1/4 transformator podwyższa napięcie 4 razy
z1/z2=U1/U2
U2=z2*U1/z1=200*25/50=100V