Napisz liczby po niemiecku
67
45
22
72
12
6
15
4
60
48
39
87
96
51
45
84
42
2
25
4
100


NAPISZ LICZBY PO POLSKU
vierzehn
sechsundfunfzig
dreiundddreiiBig
einundneunzig
neunundsiebzig
zweiundvierzig
sechsundneunzig
zweiundfunfzig
siebenundachtzig


Z gory dziekuje

3

Odpowiedzi

2010-01-07T19:54:40+01:00
67 siebenundsechzig
45 fünfundvierzig
22 zweiundzwanzig
72 zweiundsiebzig
12 zwölf
6 sechs
15 fünfzehn
4 vier
60 sechzig
48 achtundvierzig
39 neunundreißig
87 siebenundachtzig
96 sechsundneunzig
51 einundfünfzig
45 fünfundvierzig
84 vierundachtzig
42 zweiundvierzig
2 zwei
25 fünfundzwanzig
4 vier
100 (ein) hundert

LICZBY PO POLSKU
vierzehn 14
sechsundfunfzig 56
dreiundddreiiBig 33
einundneunzig 91
neunundsiebzig 79
zweiundvierzig 42
sechsundneunzig 96
zweiundfunfzig 52
siebenundachtzig 87

2 4 2
2010-01-07T19:56:01+01:00
67 - siebundsechzig
45 - funfundvierzig
22 - zweiundzwanzig
72 - zweiundsiebzig
12 - zwolf
6 - sechs
15 - funfzehn
4 - vier
60 - sechzig
48 - achtundvierzig
39 - neununddreißig
87 - siebundachtzig
96 - sechsundneunzig
51 - einundfunfzig
45 - funfundvierzig
84 - vierundachtzig
42 - zweiundvierzig
2 - zwei
25 - funfundzwanzig
4 - vier
100 -hundert


14
56
23
91
79
42
96
52
87
:)
3 2 3
2010-01-07T19:57:07+01:00
Napisz liczby po niemiecku:
67-siebenundsechzig
45-funfundvierzig
22-zweiundzwanzig
72-zweiundsiebzig
12-zwölf
6-sechs
15-fünfzehn
4-vier
60-sechzig
48-achtundvierzig
39-neununddreissig
87-siebenundachtzig
96-sechsundneunzig
51-einundfünfzig
45-fünfundvierzig
84-vierundachtzig
42-zweiundvierzig
2-zwei
25-fünfundzweizig
4-vier
100-hundert

Napisz liczby po polsku:
vierzehn-14
sechsundfunfzig-65
dreiundddreiiBig-33
einundneunzig-91
neunundsiebzig-79
zweiundvierzig-42
sechsundneunzig-96
zweiundfunfzig-52
siebenundachtzig-87
2 3 2