BŁAGAM POMÓŻCIE MI PROSZĘ!!!

"Wyrażenia algebraiczne"!

Oznaczmy przez a liczbę dziecząt w pewnej klasie i przez b chłopców w tej klasie.
a) Ilu uczniów jest w tej klasie?
b) Ilu uczniów liczyła by klasa , gdyby chłopców było 3 razy mniej, a dziewcząt o trzy więcej ?
c) Ilu uczniów jest na lekcji, skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt?
d) W tej klasie okulary nosi 1/4 dziewcząt i co piąty chłopak.Ilu uczniów nie nosi okularów ?
e) Uczniowie siedzą przy dwuosobowych stolikach . Jeśli wszyscy są obecni , to 4 miejsca pozostają wolne.Ile jest stolików w klasie?

UWAGA: W punkcie b) należy przyjąc założenie ,że liczba b jest podzielna przez 3 .Jakie założenia należy przyjąc w punktach c),d),e)?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T19:53:19+01:00
A) a+b
b) b/3 + 3a
c)1/2 a + (b-2)
d)3/4a + 4/5b
e)(a+b)/2 + 4

pkt. c ) a jest podzielne przez 2
pkt. d ) a jest podzielne przez 4
pkt. e) a +b jest podzielne przez 2