Odpowiedzi

2010-01-08T16:34:20+01:00
2C₂H₅OH + 2Na ---> 2C₂H₅ONa + H₂

z reakcji wiesz ze stosunek etanolu do wodoru jest 2:1 czyli na dwa mole C₂H₅OH przypada jeden mol H₂
liczysz mase molowa z ukl. okresowego
masa C₂H₅OH = 2*12+5*1+16+1= 46g/mol
masa H₂ = 2*1= 2g/mol

ukladasz proporcje
2 mole C₂H₅OH ---> 1mol H₂
4 mole C₂H₅OH ---> x

x= 4*1/2= 2 mole H₂ czyli wydziela sie 2 mole H₂

nastepnie ukladasz druga proporcje
1 mol H₂ ---> 22.4dm³
2 mole H₂ ---> x

X= 2*22.4= 44.8dm³
Odp. w wyniku reakcji 4 moli etanolu z sodem wydzieli sie 44.8 dm³ wodoru

7 4 7