Proszę o streszczenie w kilku zdaniach tej ewangelii

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

1

Odpowiedzi

2010-01-07T21:24:13+01:00
Ja to rozumiem to tak :

Słowem w tym fragmencie był Jezus.
Na początku Był wraz z swoim ojcem Bogiem, w niebie. Wszystko przez Słowo się stało,a bez niego nic by się nie stało.
Jego przyjście zapowiadało wielu proroków dając światło ludziom, światło w mroku do przetrwania, godnego życia. Jednym z nich był Jan, przez którego Bóg przemawiał. Głosił on królestwo Boże, przyjście Jezusa aby, ludzie przez Jego słowa uwierzyli.Jezus narodził się jako bezbronne dziecię w Betlejem, jako człowiek, w biedzie. Jako człowiek chciał nam przybliżyć Królestwo Boże. Ludzie, którym był wcześniej przepowiadanym nie poznali Go. Niektórzy uwierzyli i przez to stali się dziećmi Bożymi. Ci co narodzili się z woli Boga, nie z żądzy czy krwi. Jezus zamieszkał wśród nas, ludzie oglądali Jego chwałę,cuda jakie czynił i słuchali słów jakie prawił. Ale go nie poznali.