Oznaczamy przez "a" liczbę dziewczyn w pewnej klasie i przez "b" liczbę chłopców w tej klasie .
a) Ilu uczniów jest w tej klasie ?
b) Ilu uczniów liczyłaby klasa, gdyby chłopców było trzy razy mniej, a dziewcząt o trzy razy więcej ?
c) Ilu uczniów jest na lekcji, skoro nieobecni są dwaj chłopcy i połowa dziewcząt ?
d) W tej klasie okulary nosi 1/4 [jedna czwarta] dziewcząt i co piąty chłopak. Ilu uczniów nie nosi okularów ?
e) Uczniowie siedzą w dwuosobowych stolikach. Jeśli wszyscy są obecni, to 4 miejsca pozostają wolne. Ile jest stolików w klasie ?

Uwaga. W punkcie b) należy przyjąć założenie, że liczba "b" jest podzielna przez 3. Jakie założenie należy przyjąć w punktach c), d), e) ?


z góry dziękuje za rozwiązanie .

1

Odpowiedzi

2010-01-07T19:53:24+01:00
A) a+b
b)3a+3:b
c)b-2+a:2
d)a-1/4+b-1/5
e)[c-(a+b):2]=4

7 4 7