Odpowiedz na pytania:
1.Wyjaśnij jaki wpływ na rozwój cywilizacji greckiej miały warunki naturalne.
2.Przedstaw skutki zwycięztwa odniesionego przez Greków w wojnie z Persją.
3.Wyjaśnij, w jaki sposób bitwa pod Cheroneą wpłynęła na dzieje Grecji.
PLIS NA JUTRO !!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-01-08T19:02:09+01:00
1. Miało gdyż Grecja jest krajem wyżynnym gdzie tylko sporadycznie można znaleźć niziny.
2. obronienie niezależności przez greków, wzrost znaczenia greckich wojowników.
3. Grecja znalazła się pod wpływem Macedonii i stała się od niej zależna.