Cena pewnego towaru wynosiła 120zł. Cenę tę najpierw obniżono o 25% , a po pewnym czasie nową cenę podwyższono o 30%.
Oblicz:
a) Ile wynosi ostateczna cena tego towaru?
b) O ile % wzrosła lub zmalała początkowa cena tego towaru
c) Jaka byłaby ostateczna cena tego towaru,jeśli najpierw podwyższono by ją o 25%, a następnie po pewnym czasie nową cenę obniżono o 30%?


Cenę spodni obniżono o 40%. Obniżka ta wnyosiła 60złotych. Jaka była cena spodni przed obniżką?


Za pewną kwotę można kupić 10,8kg towaru w cenie po 8,5 zł za 1kg.
a)Ile można kupić takiego towaru za tę samą kwotę, jeśli jego cena została obniżona o 10%? O ile % więcej towaru można kupić za nową cenę?
b) Ile można kupić tego towaru za tę samą kwotę, jeśli jego cena została podwyższona o 20%? O ile procent mniej towaru można kupić za tę samą kwotę po podwyżce ceny?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T19:57:39+01:00
Http://www.matematyka.pl/37490.htm


proszz ;))

5 2 5
2010-01-07T20:08:10+01:00
Cena pewnego towaru wynosiła 120zł. Cenę tę najpierw obniżono o 25% , a po pewnym czasie nową cenę podwyższono o 30%.
Oblicz:
a) Ile wynosi ostateczna cena tego towaru?
I obniżka
120-100% x=(75*120)/100=90 zł
x -75%
II podwyżka
90-100% x=(130*90)/100=117 zł
x -130%

b) O ile % wzrosła lub zmalała początkowa cena tego towaru
100%-120 x=(117*100)/120=97.5
x -117 100-97.5= 2.5%
c) Jaka byłaby ostateczna cena tego towaru,jeśli najpierw podwyższono by ją o 25%, a następnie po pewnym czasie nową cenę obniżono o 30%?
I podwyżka 25%
120zł -100% x=(125*120)/100=150
x - 125%
II obniżka 30%
150zł-100% x=(70*150)/100=105
x -70%
Cenę spodni obniżono o 40%. Obniżka ta wnyosiła 60złotych. Jaka była cena spodni przed obniżką?
40%=60
100=x x=100*60)/40=150 zł


Za pewną kwotę można kupić 10,8kg towaru w cenie po 8,5 zł za 1kg.
a)Ile można kupić takiego towaru za tę samą kwotę, jeśli jego cena została obniżona o 10%? O ile % więcej towaru można kupić za nową cenę?
x- pieniądze x=10,8*8,5=91,8
a)
x-cena po obnizce
100%-8,5zl
90%-x
x=7,65zl

x- towaru
x= 91.8/7.65
x=12kg
takiego towaru można kupić 12kg
12kg-x 10,8kg-100%
x=111,11% 111,11%-100%=11,11%
za nową cenę możemy kupić o 11.1% więcej
b) Ile można kupić tego towaru za tę samą kwotę, jeśli jego cena została podwyższona o 20%? O ile procent mniej towaru można kupić za tę samą kwotę po podwyżce ceny?
x-cena po podwyzce
8,5zl-100%
x-120%
x-10,2zl

x-ilosc towaru kupionego po podwyzce
x= 91.8/10.2
x=9kg
Za tę samą kwotę można kupić 9kg
10,8kg-100%
9kg-x
x=83,33%
100%-83,33%=16,67%
Można kupić o 16.7% mniej
8 3 8