Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T20:23:15+01:00
Każdy z bohaterów ballady patrzy na wydarzenie rozgrywające się w utworze w inny sposób. Poza dziewczyną nikt nie zobaczył ducha, nie ma żadnych racjonalnych argumentów za tym przemawiających. Większość zgromadzonych na rynku wierzy jednak, że "Jasieniek gdzieś być musi". Prawdziwość tego twierdzenia mają uzasadnić argumenty emocjonalne. Karusia funkcjonuje w dwóch światach; z jednej strony zdaje sobie sprawę, że żyje w świecie realnym, ale z drugiej żyje w przestrzeni, gdzie czas biegnie inaczej. Patrzy oczyma duszy, a nie trzeźwo, racjonalnie. Wolałaby umrzeć i połączyć się z ukochanym niż żyć wśród ludzi,którzy jej nie rozumieją, szydzą z niej, wytykają palcami. Uczony mędrzec traktuje ją jak obłąkaną, ale tłum i narrator inaczej, jako osobę wyjątkową, która widzi więcej niż inni, bo potrafi rozmawiać z duchami. Zwrotka kończąca utwór jest odwołaniem do sporu klasyków z romantykami i zawiera najważniejsze założenia nowej epoki. "PRAWDY ŻYWE" są realizowane przez lud, oparte na uczuciach i wierze, pozwalające na pełne poznanie świata. "MARTWE PRAWY" nieznane ludowi, oparte na rozumie i doświadczeniu, pozwalają jedynie na fragmentaryczne poznanie świata. Narrator, przedstawiciel młodego pokolenia, opowiada się za tymi pierwszymi.