Odpowiedzi

2010-01-07T20:07:30+01:00
Wujek kupił 3 kubki zielone i 3 szklanki,zapłacił 24 zł.A ciocia kupiła 2 kubki zielone,5 szklanek ,zapłaciła 25 zł.Ile kosztuje 1 szklanka a ile 1 kubek?


kubek- x
szklanka- y

3x+3y=24 /*(-2)
2x+5y=25 /*3

-6x+(-6y)=-48
+ 6x+15y=75
--------------------
9y=27

y=3

3x+3*3=24
3x=24-9
3x=15
x=5

x=5
y=3
2010-01-07T20:09:22+01:00
X-kubek
y-szklanka

3x+3y=24/×2
2x+5y=25/×3

6x+6y+48
6x+15y=75 -

-9y=-27/÷9
y=3

3x+9=24
3x=15
x=5
kubek kosztuje 5 zł, a szklanka 3 zł
2010-01-07T20:10:20+01:00
Wujek kupił 3 kubki zielone i 3 szklanki,zapłacił 24 zł.A ciocia kupiła 2 kubki zielone,5 szklanek ,zapłaciła 25 zł.Ile kosztuje 1 szklanka a ile 1 kubek?

oznaczamy:
x - cena jednego kubka
y - cena jednej szklanki

3x + 3y = 24 /*(-2) (obie strony mnożę przez -2)
2x + 5y = 25 /*3 (obie strony mnożę przez 3)

-6x - 6y = - 48
6x + 15y = 75

dodajemy równania stronami ( pozbywamy się x)

9y = 27 /:9
y = 3

podstawiam do 1 równania:
3x + 3*3 = 24
3x = 24 - 9
3x = 15 /:3
x = 5

Odp. Kubek kosztował 5zł, a szklanka 3zł.