Bardzo proszę o przetłumaczenie na niemiecki w Imperfect.

Był jeden król i miał trzy córki. Król był chory na oczy. Niedaleko od dworu stała studzienka. Ale nikt z niej wody nie mógł brać, bo w niej siedział wąż zaklęty i powiedział, że nikomu wody nie wolno brać, tylko tej, która będzie jego żoną.
Poszła najstarsza po wodę, on jej nie daje, tylko mówi:
- Jeśli będziesz ślubowała, z tego zdroju będziesz wodę brała.
A ona odpowie, że nie, i ucieka.
Poszła średnia po wodę, a on jej nie daje, tylko mówi:
- Jeśli będziesz ślubowała, z tego zdroju będziesz wodę brała.
A ona odpowie, że nie, i ucieka.
Dopiero poszła najmłodsza po wodę, a on jej nie daje, tylko mówi:
- Jeśli będziesz ślubowała, z tego zdroju będziesz wodę brała.
A ona odpowie:
- Będę.
I ślubowała mu, a on pozwolił jej wody wziąć. Przemył ojciec tą wodą oczy i przewidział.

Pozdrawiam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T20:06:33+01:00
Es war ein König und er hatte drei Töchter. Der König war in seinen Augen krank. Nicht weit vom Hof war gut. Doch das alles konnte nicht das Wasser, weil es Zauberschlange SA und sagte, dass jemand kein Wasser nehmen können, aber ein, dass seine Frau werden. Sie nahm die ältesten um das Wasser, so sieht er nicht geben, aber er sagt: - Wenn Sie ein Gelübde nahm mit dem Wasser, sie wird Zdroj. Und sie antwortet, dass sie nicht, und flieht. Sie, um das Wasser Medium ging, und er gibt nicht auf, aber er sagt: - Wenn Sie ein Gelübde nahm, mit dem Wasser, sie wird Zdroj. Und sie antwortet, dass es nicht und entgeht. Erst ging der jüngste um Wasser zu holen, und er gibt nicht auf, aber er sagt: - Wenn Sie ein Gelübde nahm, mit dem Wasser, sie wird Zdroj. Und sie antwortet: - ich will. Ich schwor ihm, und er ließ sie nehme das Wasser. Branchen, die die Augen seines Vaters mit Wasser, und sagte voraus.